Het gebouw

Het huidige onthaalcentrum was vroeger een Kunstambachtenschool

Deze school leidde ambachtslieden van hoog niveau op tot edelsmeden, houtbewerkers en later, pottenbakkers.

Na de oorlog 14-18 werden er Kunstateliers geopend, met afdelingen smeedwerk, houtbewerking en recenter keramiek.

Vandaag zet de Abdij van Maredsous deze artistieke traditie verder, met de huisvesting van het keramiekatelier, hier

Kunstambachten

2024 Maredsous Alle rechten voorbehouden / Artworks-Pub.be Design